guns.bg

Курс за оръжейни майстори

Курсът е предназначен за граждани, желаещи да получат квалификация за майстори по ремонта на ръчните огнестрелни оръжия. Тематиката на курса съдържа теми от областта на оръжезнанието, взривните вещества и боеприпасите. Оръжезнанието включва информация за  ръчните огнестрелни  и газ-сигнални оръжия, които са разпространени у нас, тяхното устройство и принцип на действие на основните механизми. Участниците в курса ще получат знания за материалите и технологиите за ремонт, както на съвременните образци ръчни огнестрелни и газ-сигнални оръжия, така и оръжията, представляващи интерес за оръжейните колекционери. Включени са теми по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, правилника за неговото прилагане и Наредби на МВР. 
Завършилите успешно курса, ще могат да извършват технически прегледи и ремонти на огнестрелните, газ-сигналните и въздушните оръжия, съгласно изискванията на нормативните документи.
Курсът е разделен тематично на 16 теми, изградени в логическа последователност на процеса на натрупване на специалните знания по очертаната тематика. Курсът се провежда събота и неделя и е с продължителност 3 седмици.

Цената на курса е 359 лева. За записване са необходими копие от лична карта, копие от диплома за завършено средно образование.

Форма за записване
*
*  
*
*  
*
*  
*
документ за завършено образование: *
Начин на плащане

Изпрати на приятел